دسته بندی کالاها

اینستاگرام کفش
تخفیف ها رو از دست نده

دسته بندی کالاها

ابعاد : 65*100 سانتی متر 
چله : ابریشم
بافت : تبریز
جنس قاب : چوب روسی
متن کار پر از ابریشم